MegaNet™

Stvara ravnomjerne kapljice vode, idealno od faze klijanja, nadalje. Razdvajanjem vode u dva jednaka mlaza, osigurava stabilan rad uz maksimalnu ravnomjernu distribuciju vode.

Namjena: za ratarske kulture i povrće

Više o MegaNet™ 

Kategorija: