VibroNet™
Najpametnije rješenje za klijanje u zaštićenim usjevima. VibroNet™ koristi vibracije kako bi stvorio mlaz jednolikih, ravnomjerno raspoređenih kapljica i spriječio nakupljanje mineralnih naslaga koje bi inače mogle začepiti mlaznicu. Idealno za stolove za klijanje i rasade.

Namjena: za zaštićene usjeve

Više o VibroNet™

Kategorija: